بیمه لوازم جانبی


خطرات تحت پوشش بیمه:
این بیمه نامه، پیوست و جز لاینفک بیمه نامه شماره 000017/ 95/ 111110/ 3410 شرکت بیمه پارسیان می باشد. این بیمه نامه به منزله گارانتی محسوب نمی‌شود و دستگاه شما در برابر خطرات : آب‌خوردگی و ضربه خوردگی تحت پوشش این بیمه‌نامه می‌باشد.

استثنائات گواهی بیمه نامه:
1. عیوب ذاتی ( موارد تحت پوشش گارانتی )
2. خسارت‌های عمدی
3. لوازم مصرفی ( مانند : بند ساعت ، شارژر ، باطری ، قاب دستگاه و ... )
4. وجود یک تا چهار عدد پیکسل سوخته
5. هرگونه تعمیرات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری خارج از مراکز خدمات تدبیر همراه (حتی باز شدن پیچ دستگاه)
6. کالاهای تقلبی و یا طرح اصلی (کپی)

مدارک مورد نیاز جهت دریافت خسارت :
1. دستگاه معیوب به همراه جعبه، شارژر و سایر لوازم جانبی
2. اصل فاکتور
3. اصل بیمه‌نامه

نحوه محاسبه و پرداخت خسارت :
خسارت کلی (تعویض) : بنا بر تشخیص مرکز خدمات تدبیر همراه در صورتی‌ که خسارت وارده به دستگاه غیرقابل تعمیر باشد، دستگاه شما با کسر %30 فرانشیز و نیز کسر2% استهلاک به ازای هر ماه تعویض می‌گردد.
نکته : در موارد خسارت کلی، دستگاه معیوب و تمامی لوازم جانبی آن متعلق به بیمه‌ گر می‌باشد و در صورت عدم ارائه هریک از لوازم جانبی، ارزش آن‌ها بر اساس قیمت روز بازار محاسبه و به مبلغ فرانشیز اضافه می‌گردد.
خسارت جزئی (تعمیر) : نا بر تشخیص مرکز خدمات تدبیر همراه ، دستگاه معیوب با کسر 30 % فرانشیز تعمیر و درصورت موجود نبودن قطعه مربوطه ، هزینه خسارت وارده به صورت نقدی و با کسر 30% فرانشیز پرداخت می‌گردد.
نکته : قطعه معیوب (داغی) دستگاه خسارت دیده متعلق به بیمه‌گر می باشد.

سایر موارد :
اعتبار این بیمه نامه به مدت یکسال از تاریخ خرید دستگاه ( مندرج در وبسایت تدبیرهمراه ) بوده و امکان استفاده از آن در این مدت فقط یک بار می باشد.
نکته: طبق قانون اتحادیه صنف موبایل، تعویض گوشی معیوب تا 48 ساعت پس از خرید به ‌عهده فروشنده کالا می‌باشد.