بیمه نقره ای


خطرات تحت پوشش بیمه موبایل:
این بیمه نامه، پیوست و جز لاینفک بیمه نامه شماره 000015/ 95/ 111110/ 3410 شرکت بیمه پارسیان می باشد. این بیمه نامه به منزله گارانتی محسوب نمی شود و فقط صفحه نمایش (ال.سی.دی) و صفحه لمسی (تاچ) دستگاه در برابر آب خوردگی و ضربه خوردگی تحت پوشش این بیمه می باشد.

استثنائات گواهی بیمه موبایل:
1 - خسارت‌های عمدی
- 2 وجود یک تا چهار عدد پیکسل سوخته
- 3 عملکرد دکمه اثر انگشت (تاچ آی دی ( قبل و بعد از تعمیر
4 - باز شدن دستگاه خارج از مراکز گارانتی معتبر
- 5 گوشی‌های رفرش، تقلبی، طرح اصلی (کپی(

مدارک مورد نیاز جهت دریافت خسارت :
1 - دستگاه معیوب به همراه جعبه
- 2اصل فاکتور
- 3اصل بیمه‌ موبایل

نحوه محاسبه و پرداخت خسارت :
صفحه نمایش‌ آسیب دیده با کسر 30% فرانشیز تعویض و درصورت موجود نبودن قطعه مربوطه بنا بر تشخیص مرکز خدمات تدبیر همراه هزینه خسارت وارده به صورت نقدی با کسر 30% فرانشیز پرداخت می‌گردد.
نکته : قطعه معیوب (داغی) دستگاه خسارت دیده متعلق به بیمه‌گر می باشد.

سایر موارد :
اعتبار این بیمه نامه به مدت یکسال از تاریخ خرید دستگاه بوده و امکان استفاده از آن فقط یک مرتبه می باشد.
نکته: طبق قانون اتحادیه صنف موبایل، تعویض گوشی معیوب تا 48 ساعت پس از خرید به ‌عهده فروشنده کالا می‌باشد.