مرکز خدمات فنی تدبیر همراه:
تهران، خیابان جمهوری ، تقاطع خیابان حافظ ، مجتمع چارسو ، طبقه زیر همکف ، پلاکA37
66725595-97 021

66725597 021

info@tadbirhamrah.com